04/04/18  Tin tức - Sự kiện  251
Hội thi “Tuyên truyền măng non”Thực hiện chương trình hoạt động phong trào của Hội Đồng Đội huyện  Vạn Ninh; Liên Đội trường tiểu học Vạn Hưng 3 đã tổ chức Hội thi tuyên truyền măng non. Đây là một hoạt động nhằm tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, giáo dục thẩm mỹ, đáp ứng ...